Revision , Calendario. Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña

Sector Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2018 en adelante

Volver al Convenio

TIEMPO DE LECTURA:

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 174 del 13/09/2019

  ...Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña... ...15000465011981... ...1500465... ...Derivados DEL cemento A CORUÑA... ...Derivados DEL cemento CORUÑA... ...Derivados DO cemento A CORUÑA... ...Derivados cemento A CORUÑA... ...Derivados cemento CORUÑA... ...Derivados do cemento... ...Comisión Paritaria...

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 77 del 25/04/2017

  ...Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña... ...15000465011981... ...1500465... ...Derivados do cemento... ...Derivados DEL cemento A CORUÑA... ...Derivados DO cemento A CORUÑA... ...Derivados cemento A CORUÑA... ...Derivados DEL cemento CORUÑA... ...Derivados cemento CORUÑA... ...Vista a acta da xuntanza celebrada o día 07.04.2017 pola Comisión paritaria do Convenio colectivo do sector de Derivados do Cemento da provincia da Co...

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 63 del 05/04/2016

  Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO Coruña Resolucion de inscricion e publicacion das taboas salariais para o ano 2015 do convenio colectivo do sector de derivados do cemento da provincia da Coruña DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña Vista a acta da xuntanza celebrada o día 07.03.2016 pola comisión paritaria do convenio colectivo do sector de derivados do cemento da provincia da...

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 120 del 29/06/2015

  ...comision negociadora... ...comisiones negociadoras... ...15000465011981... ...1500465... ...Derivados do cemento... ...Derivados DEL cemento A CORUÑA... ...Derivados DO cemento A CORUÑA... ...Derivados cemento A CORUÑA... ...Derivados DEL cemento CORUÑA... ...Derivados cemento CORUÑA... ...A Xefatura Territorial de Traballo e Benestar da Coruña RESOLVE: 1.º.-Ordenar a súa inscrición no Rexistro de Convenios e Acordos Col... ...Comisión Paritaria... ...Comisión negociadora...

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 3 del 07/01/2015

  Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO Coruña Resolucion da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se ordena o rexistro e publicacion do Convenio Colectivo provincial do sector de industrias de DERIVADOS DO CEMENTO da provincia da Coruña DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña Visto o expediente do Convenio Colectivo provincial do sector de industrias de DERIVADOS DO CEMENTO- (Código de convenio15000465011981), que foi su...

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 98 del 24/05/2013

  Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO Coruña Resolucion de inscricion e publicacion do convenio colectivo do sector de industrias de derivados do cemento da provincia da Coruña. Codigo de convenio 15000465011981 DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña Visto o expediente do convenio colectivo provincial do sector de industrias de DERIVADOS DO CEMENTO (código de convenio 15000465011981), que foi su...

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 87 del 09/05/2012

  Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO Coruña Resolucion de inscricion e publicacion das taboas salariais definitivas para o ano 2010 do convenio colectivo das industrias de derivados do cemento da provincia da Coruña. Codigo 15000465011981 DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña Visto o texto da acta subscrita o día 19 de decembro de 2011 pola comisión paritaria do convenio colectivo provincial de industrias de derivados do...

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 96 del 23/05/2011

  Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO Coruña Resolucion pola que se aproban as taboas salariais para o ano 2010 do convenio colectivo de derivados do cemento da provincia da Coruña. Codigo 15000465011981 DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña Resolución pola que se aproban as táboas salariais para o ano 2010 do convenio colectivo de derivados do cemento da provincia da Coruña Vist...

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 112 del 19/05/2009

  ...15000465011981... ...1500465... ...Derivados do cemento... ...Derivados DEL cemento A CORUÑA... ...Derivados DO cemento A CORUÑA... ...Derivados cemento A CORUÑA... ...Derivados DEL cemento CORUÑA... ...Derivados cemento CORUÑA... ...ACORDA: PRIMEIRO. - Ordena-la súa inscripción no Libro Rexistro de Convenios Colectivos de Traballo, obrante neste Departamento Territorial,... ...Depósito de convenios colectivos... ...Comisión negociadora... ...Comisión Paritaria...

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 142 del 21/06/2008

  Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO Coruña Revision salarial para o ano 2007 do Convenio Colectivo do Sector de Derivados do Cemento (Codigo de Convenio nº 1500465) DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña Ordena-la súa inscripción no Libro Rexistro de Convenios Colectivos de Traballo, obrante nesta Delegación Provincial, e notificación ás representac...

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 135 del 13/06/2008

  Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO Coruña Revision salarial do convenio colectivo do sector de derivados do cemento DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña Ordena-la súa inscripción no Libro Rexistro de Convenios Colectivos de Traballo, obrante nesta Delegación Provincial, e notificación ás representac...

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 67 del 22/03/2006

  Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO Coruña Revision salarial e calendario laboral do convenio colectivo do sector de derivados do cemento, Codigo de Convenio nº 1500465 DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña Visto o expediente da revisión salarial e calendario laboral do convenio colectivo do sector de DERIVADOS DO CEMENTO, que tivo entrada nesta Delega...

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Diario Oficial de Galicia nº 50 del 14/03/2005

  ...comisiones paritarias mixtas... ...organo paritario sectorial... ...15000465011981... ...1500465... ...Derivados do cemento... ...Derivados DEL cemento A CORUÑA... ...Derivados DO cemento A CORUÑA... ...Derivados cemento A CORUÑA... ...Derivados DEL cemento CORUÑA... ...Derivados cemento CORUÑA... ...(Para poder le-los documentos é necesario o lector Adobe Acrobat)... ...Depósito de convenios colectivos... ...Comisión negociadora... ...Comisión Paritaria...

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 49 del 02/03/2005

  Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO Coruña Revision salarial do convenio colectivo do sector de derivados do cemento DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña Visto o expediente da revisión salarial do convenio colectivo do sector de DERIVADOS DO CEMENTO, que tivo entrada nesta Delegación Provincial da Co...

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Diario Oficial de Galicia nº 133 del 12/07/2004

  Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO Coruña Resolución do 11 de xuño de 2004, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo de modificación e revisión salarial do convenio colectivo do sector de derivados do cemento. DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña Ordenar a súa inscrición no libro rexistro de convenios colectivos de traballo, que consta nesta delegación provincial, e notificación ás represent...

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Diario Oficial de Galicia nº 125 del 30/06/2003

  Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO Coruña Resolución do 21 de maio de 2003, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial e calendario laboral do convenio colectivo do sector de derivados do cemento. DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña Visto o expediente de revisión salarial e calendario laboral do convenio colectivo do sector de derivados do cemento, que tivo entrada nesta delega...

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Boletín Oficial de A Coruña nº 135 del 14/06/2003

  Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO Coruña Revisión salarial e calendario laboral do Convenio Colectivo do sector de derivados do cemento DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña Visto o expediente de revisión salarial e calendario laboral do convenio colectivo do sector de derivados do cemento, que tivo entrada nesta Delega...

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Diario Oficial de Galicia nº 68 del 09/04/2002

  Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO Coruña Resolucion do 25 de febreiro de 2002, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial do convenio colectivo do sector de derivados do cemento. DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña Visto o expediente da revisión salarial do convenio colectivo do sector de derivados do cemento, que tivo entrada nesta delegación provincial da o ...

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Diario Oficial de Galicia nº 88 del 08/05/2001

  Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO Coruña Resolución do 4 de abril de 2001, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial do convenio colectivo do sector de derivados do cemento da provincia da Coruña para o ano 2000. DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña Visto o texto de revisión salarial do convenio colectivo do sector de derivados do cemento da provincia da Coruña para o ano 2000, que tivo entrada...

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Diario Oficial de Galicia nº 16900 del 31/08/2000

  Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO Coruña Resolución do 12 de xullo de 2000, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial e adaptación da xornada para o ano 2000 do convenio colectivo do sector de derivados do cemento da provincia da Coruña. DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña Visto o expediente de revisión salarial e adaptación da xornada para o ano 2000 do convenio colectivo do sector de derivados do cemento da provinci...

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Diario Oficial de Galicia nº 17600 del 10/09/1999

  ...Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña... ...15000465011981... ...1500465... ...Derivados do cemento... ...Derivados DEL cemento A CORUÑA... ...Derivados DO cemento A CORUÑA... ...Derivados cemento A CORUÑA... ...Derivados DEL cemento CORUÑA... ...Derivados cemento CORUÑA... ...Visto o expediente de revisión salarial e adaptación da xornada para o ano 1999 do convenio colectivo do sector de derivados do cemento da provinci...

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Diario Oficial de Galicia nº 10600 del 04/06/1998

  Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO Coruña Resolución do 12 de maio de 1998, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo asinado o día 27 de abril de 1998 pola comisión paritaria do convenio colectivo do sector de derivados do cemento da provincia da Coruña. DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña Visto o texto do acordo asinado o día 27 de abril de 1998, pola comisión paritaria do convenio colectivo do sector de derivados do cemento da provi...

 • Código: 1500465
 • Código Nuevo: 15000465011981
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Coruña
 • Diario Oficial de Galicia nº 12700 del 03/07/1997

  Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO Coruña Resolución do 11 de xuño de 1997, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial, calendario laboral e táboa de axudas de custo do convenio colectivo do sector de derivados do cemento para 1997. DERIVADOS DO CEMENTO Convenio Colectivo de Sector de DERIVADOS DO CEMENTO (15000465011981) de Coruña Visto o texto da acta de asinamento das táboas salariais, calendario laboral e táboa de axudas de custo para o ano 1997 do convenio colectivo provi...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo Resolucion de inscricion e publicacion do convenio colectivo provincial do sector de derivados do cemento da Coruña 2017-2020 Convenio afectado por 05/10/2018 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2017 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision Resolucion da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se ordena o rexistro e publicacion do Convenio Colectivo provincial do sector de industrias de DERIVADOS DO CEMENTO da provincia da Coruña Convenio afectado por 07/01/2015 Boletín Oficial de A Coruña 08/01/2015 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Revision Resolucion de inscricion e publicacion do convenio colectivo do sector de industrias de derivados do cemento da provincia da Coruña. Codigo de convenio 15000465011981 Convenio afectado por 24/05/2013 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2011 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de derivados do cemento. Codigo convenio 1500465 Convenio afectado por 18/06/2008 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2007 No Vigente
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de derivados do cemento (codigo convenio 1500465) Convenio afectado por 17/01/2007 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2006 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 5 de decembro de 2001, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector de derivados do cemento (código de convenio 1500465) . Convenio afectado por 30/01/2002 Diario Oficial de Galicia 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 5 de xuño de 1997, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector dos derivados de cemento. Convenio afectado por 23/07/1997 Diario Oficial de Galicia 01/01/1996 No Vigente
C. Colectivo Resolucion do 18 de xullo de 1995, da Delegacion Provincial de Pontevedra, pola que se dispon a inscricion no rexistro e a publicacion no Diario Oficial de Galicia do convenio colectivo do sector de derivados do cemento. Convenio afectado por 22/09/1995 Diario Oficial de Galicia 01/03/1995 No Vigente Documento oficial en PDF
Resolucion de inscricion e publicacion da taboa salarial definitiva do ano 2018 e o calendario de dias non laborais do ano 2019 do convenio colectivo provincial do sector de derivados do cemento da Coruña 2017-2020. (Boletín Oficial de A Coruña núm. 174 de 13/09/2019)

Con data 12 de xuño de 2019 tivo entrada, no rexistro de convenios colectivos e acordos colectivos de traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, a acta do 12 de xuño de 2019 da comisión paritaria do convenio colectivo provincial do sector de derivados do cemento da Coruña 2017-2020 (código de convenio 15000465011981), onde se contén o acordo sobre as táboas salariais definitivas para o ano 2018 e o calendario de días non laborais 2019.

De acordo co disposto no artigo 90 e concordantes do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto dos traballadores (BOE núm 255, do 24 de outubro de 2015) e no artigo 2.1 e concordantes do Real Decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo (BOE núm. 143, do 12 de xuño de 2012), así coma na Orde do 29 de octubre de 2010 pola que se crea o rexistro de convenios e acordos colectivos de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm. 222, do 18 de novembro) modificada pola Orde do 14 de marzo (DOG núm. 60, do 26 de marzo de 2013).

Considerando que a Xefatura Territorial de Economía, Emprego e Industria da Coruña é competente para resolver a inscrición do acordo sobre as táboas salariais definitivas do ano 2018 e o calendario de días non laborais 2019 do convenio colectivo provincial do sector de derivados do cemento da Coruña 2017-2020 (código de convenio 15000465011981), e para dispoñer a súa publicación segundo o disposto no artigo 62.2 en consonancia co artigo 35 do Decreto 135/2017, do 28 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía, Emprego e Industria (DOG núm. 18, do 25 de xaneiro de 2018).

De acordo con todo o indicado, RESOLVO:

1. A inscrición do acordo sobre as táboas salariais definitivas do ano 2018 e o calendario de días non laborais 2019 do convenio colectivo provincial do sector de derivados do cemento da Coruña 2017-2020 (código de convenio 15000465011981) no rexistro de convenios e acordos colectivos de traballo da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. A remisión do acordo sobre as táboas salariais definitivas do ano 2018 e o calendario de días non laborais 2019 do convenio colectivo provincial do sector de derivados do cemento da Coruña 2017-2020 (código de convenio 15000465011981) ao Boletín Oficial da provincia da Coruña para a súa publicación.

A Coruña, 9 de setembro de 2019.

O xefe territorial de economía, emprego e industria

Isidoro Martínez Arca

ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DE DERIVADOS DEL CEMENTO DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA (12/06/2019)

ASISTENTES:

- Por la parte social: Jairo Ares Espiñeira (UGT), Sergio López Rivera (CC.OO.).

- Por la parte empresarial: Francisco García Carrillo, Manuel Pereiro García (Asociación de Fabricantes de Derivados del cemento de Galicia-ASFADECE), Marina Graña Bermúdez (Asesora jurídico-laboral CEC)

En A Coruña, siendo las 10.00 horas del día 12 de junio de 2019, se reúnen las partes arriba indicadas, como componentes de la comisión paritaria, en los locales de la Confederación de Empresarios de La Coruña, con el objeto de proceder a la actualización salarial de 2018, según lo establecido en la disposición final primera del actual convenio colectivo de derivados de cemento de la provincia de A Coruña. Actúa como secretaria de actas doña Marina Graña Bermúdez.

Se acuerda por todas las partes asistentes fijar las tablas para 2018, una vez conocido el incremento del consumo de cemento correspondiente al año 2018 que alcanzó un aumento de novecientas ochenta mil toneladas, correspondiendo por tanto aplicar un incremento del 1,25% sobre las tablas de 2017.

Se procede a la firma de las nuevas tablas salariales, que se adjuntan a la presente acta como anexo.

A continuación, para las empresas que no tengan elaborado su propio calendario, se acuerda como no laborales a efectos de asegurar el cumplimiento de la jornada anual de 1736 horas, equivalentes a 217 días laborales de 8 horas diarias, los siguientes días para el año 2019: 4 y 18 de marzo, 26 de julio, 16 de agosto, 23, 24, 26, 27, 30 y 31 de diciembre.

Se acuerda delegar en el personal habilitado del Consello Galego de Relacións Laborais para proceder a la tramitación necesaria ante la autoridad correspondiente para el registro y publicación de esta acta y su Anexo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las 11.00 horas de la fecha arriba indicada.

ANEXO

TABLA 2018 A CORUÑA

GRUPO

SALARIO

COMPLEMENTOS

PAGAS EXTRAS

REMUNERACIÓN ANUAL

MES

DÍA

CONVENIO

NO SAL

JULIO

NAVIDAD

1

1.770,81

14,86

80,04

1.676,64

1.676,64

28.788,86

2

1.496,92

14,86

80,04

1.425,75

1.425,75

25.000,39

3

1.118,14

14,86

80,04

1.076,55

1.076,55

19.756,67

4

1.098,28

14,86

80,04

1.044,28

1.044,28

19.453,75

5

1.081,78

14,86

80,04

1.029,12

1.029,12

19.225,37

6

35,03

14,86

80,04

1.013,96

1.013,96

19.000,62

7

34,48

14,86

80,04

998,81

998,81

18.767,06

8

33,89

14,86

80,04

983,16

983,16

18.521,41

2019/7306